Cyril Höschl

Psychiatr, profesor
  • Rozhovory: 8

(nar. 1949)
Psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po roce 1989 byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.

Cyril Höschl pro Svobodné universum

Společnost Cyril Höschl 3. díl: Současný sklon k totálnímu, netolerantnímu myšlení, kdy ten, kdo nesdílí mainstreamový názor, bude zcenzurován a musí mlčet, je koncem svobody

Cyril Höschl 3. díl: Současný sklon k totálnímu, netolerantnímu myšlení, kdy ten, kdo nesdílí mainstreamový názor, bude zcenzurován a musí mlčet, je koncem svobody

„Postava vnějšího nepřítele, pocit ohrožení a postava vůdce jsou tři nezbytné podmínky k tomu, abychom byli poslušní a jednali stádně. To je tak hluboce zakódovaný mechanismus, že sice proti němu neustále…

20.11.2020 - Délka: 35:59 (Textový přepis)
Host: Cyril Höschl

Přehrát pořad