Jana Nováčková

  • Rozhovory: 3

(nar. 1949)
Psycholožka, zaměřena na vzdělávání a výchovu, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.
Klasické škole vyčítá, že nerespektuje základní biologické předpoklady dětí pro učení, učení málo objasňuje, využívá škodlivý systém odměn a trestů, kterými děti korumpuje nebo zastrašuje, vede k závislosti na autoritách, a vychovává tak nesvobodné lidi.
Ocenění: V roce 2014 byla uvedena do Auly slávy organizace EDUin za inovace ve vzdělávání.

Jana Nováčková pro Svobodné universum

Společnost Jana Nováčková 1. díl: Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco takového, jako je školní třída

Jana Nováčková 1. díl: Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco takového, jako je školní třída

Jaká je kvalita výuky na našich školách? Jaký vliv má podoba současného školského systému na životy dětí a tím vlastně na budoucnost celé společnosti? A mohla by výuka probíhat jinak?…

11.9.2018 - Délka: 46:13 (Textový přepis)
Host: Jana Nováčková

Přehrát pořad