Jaroslav Kašparů

Teolog, psychiatr, pedagog, filosof
  • Rozhovory: 4
  • Texty: 5

(nar. 1950)

Nebo také Jaroslav Maxmilián Kašparů. Jako spisovatel je znám také pod autorským jménem Max Kašparů. Jméno Maxmilián mu bylo uděleno v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů. Řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor duchovní literatury a esperantista. Zapsán do České knihy rekordů jako držitel největšího počtu vysokoškolských titulů.

Jaroslav Kašparů pro Svobodné universum

VšeTextyRozhovory