Jaroslav Kašparů

Teolog, psychiatr, pedagog, filosof
  • Rozhovory: 4
  • Texty: 7

(nar. 1950)

Nebo také Jaroslav Maxmilián Kašparů. Jako spisovatel je znám také pod autorským jménem Max Kašparů. Jméno Maxmilián mu bylo uděleno v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů. Řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor duchovní literatury a esperantista. Zapsán do České knihy rekordů jako držitel největšího počtu vysokoškolských titulů.

Jaroslav Kašparů pro Svobodné universum

VšeTextyRozhovory
Glosy Maxmilián Kašparů: Poradci

Maxmilián Kašparů: Poradci

Někdy mám dojem, že žijeme ve světě plném poraden. Máme poradny předmanželské, manželské, předrozvodové i porozvodové, poradny psychologické, poradny pedagogické, poradny chovatelské, mykologické…, prostě poradny na všechno. A nejlepšími poradci…

1.12.2018
Autor: Jaroslav Kašparů