Jaroslav Matýs

  • Rozhovory: 6

(nar. 1960)
psychiatr, bývalý předseda dětské sekce České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a bývalý šéf Asociace dětské a dorostové psychaitrie.

Jaroslav Matýs pro Svobodné universum