Jiří Beran

  • Rozhovory: 8

(nar. 1960)
epidemiolog. V letech 1985–1987 prodělal popromoční přípravu ve vojenské nemocnici v Plzni a pak byl do ledna 1990 vojenským obvodním epidemiologem v Kroměříži. V letech 1990–1993 pracoval jako odborný asistent katedry epidemiologie Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně (VLA JEP), obhájil disertační práci a složil nástavbovou atestaci z epidemiologie. Roku 1993 se stal zástupcem vedoucího katedry epidemiologie. V roce 1994 byl zvolen prorektorem VLA JEP pro vědu, výzkum a zahraniční kontakty, jímž zůstal do roku 1997.
V roce 1994 se začal zabývat vývojem očkovacích látek, zejména proti chřipce, lymeské borelióze nebo klíšťové meningoencefalitidě, virové hepatitidě A, břišnímu tyfu a virové hepatitidě B. Od roku 1997 se zabývá problematikou cestovního lékařství, ve Společnosti infekčního lékařství ČSL JEP byl zvolen předsedou Sekce tropického a cestovního lékařství, jímž zůstal do roku 2005. Působil také jako zástupce České republiky ve Federaci evropských společností tropického lékařství. V roce 2000 se začal více zabývat i problematikou zvlášť virulentních nákaz, jako je ebola, horečka lassa či antrax. Celkem asi pět let pobýval v tropických oblastech. V této oblasti působil do roku 2006 jako zástupce České republiky v programu ENIVD (European Network for the Diagnostics of Imported Viral Diseases).
V prosinci 2001 odešel z VLA JEP do zálohy v hodnosti podplukovníka a téhož roku se stal ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. V červenci 2002 jej prezident Havel jmenoval profesorem pro obor epidemiologie. V letech 2002 až 2008 vedl obdobné centrum při Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2004 se stal též vedoucím Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Po roce 2009 vyučoval také na Ústavu epidemiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Motole.

Jiří Beran pro Svobodné universum

Zdraví Jiří Beran 2. díl: Nikdy nebudeme žít jako dříve, dokud budeme dělat jen plošná opatření – a pokud nezařadíme covid mezi běžné virové infekce

Jiří Beran 2. díl: Nikdy nebudeme žít jako dříve, dokud budeme dělat jen plošná opatření – a pokud nezařadíme covid mezi běžné virové infekce

Proč je nejdůležitější zachovávat přísná opatření zejména při kontaktu s osobami, staršími 65 let? Jak je důležité zahájit rychle samoléčbu. Kde dochází nejčastěji k přenosu nákazy? Na jakých místech bychom měli nejvíce…

10.4.2021 - Délka: 39:52 (Textový přepis)
Host: Jiří Beran

Přehrát pořad
Zdraví Jiří Beran 2. díl: Protiepidemické plány dělají naivní lidé, kteří nejsou lékaři, nechápou principy šíření viru a jenom modelují. Ti přivedli živnostníky ke krachu

Jiří Beran 2. díl: Protiepidemické plány dělají naivní lidé, kteří nejsou lékaři, nechápou principy šíření viru a jenom modelují. Ti přivedli živnostníky ke krachu

„První lockdown nějaké oprávnění měl, protože jsme o tomto onemocnění vůbec nic nevěděli,“, prohlásil v předchozím díle našeho rozhovoru epidemiolog a vakcinolog, profesor Jiří Beran. Prozradil i další věci, které vás dost…

7.2.2021 - Délka: 34:20 (Textový přepis)
Host: Jiří Beran

Přehrát pořad