Jiří Šedivý

Armádní generál v záloze
  • Rozhovory: 4

(nar. 1953)
Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1976 až 1978 absolvoval postgraduální studium ve Vojenské akademii v Brně. V roce 1993 studoval na Vysoké válečné škole Armády USA. Koncem roku 1995 odeslán do Bosny a Hercegoviny k výkonu funkce velitele kontingentu AČR v misi IFOR. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska AČR. V květnu 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu AČR.

Jiří Šedivý pro Svobodné universum