Karel Černý

  • Rozhovory: 3

(nar. 1974)
vystudoval magisterský obor Kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě, dále absolvoval doktorské studium Dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK a ve stejném oboru zde habilitoval. V současné době je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Je členem výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Vyučuje předměty Základy lékařské terminologie a Basic Medical Terminology pro studující v českém a anglickém studiu všeobecného lékařství, bakalářských oborech, General Medicine a Dentistry. Je autorem skript Guide to Medical Terminology. Podílí se na volitelných přednáškách k dějinám medicíny v raném novověku.

 

Karel Černý pro Svobodné universum

Společnost Karel Černý 3. díl: Lidé, rostliny a zvířata se mohou stát obětí genetického vývoje. Když se změní podmínky, doplatí na to, co bylo dříve výhodou.

Karel Černý 3. díl: Lidé, rostliny a zvířata se mohou stát obětí genetického vývoje. Když se změní podmínky, doplatí na to, co bylo dříve výhodou.

V našem předchozím rozhovoru s přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docentem Karlem Černým, zazněla pro někoho možná dost překvapivá slova. Od vědce jsme slyšeli,…

25.8.2020 - Délka: 31:53 (Textový přepis)
Host: Karel Černý

Přehrát pořad