Lucie Martin Nešporová

  • Rozhovory: 2

vystudovala právo na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na mezinárodní soukromé právo, rodinné právo, trestní právo a oblast lidských práv. Sedm let působila ve Francii jako diplomatka Ministerstva zahraničních věcí při Radě Evropy. V Komunitním centru Motýlek poskytuje právní poradenství zdarma sociálně znevýhodněným osobám v těžkých životních situacích.

Lucie Martin Nešporová pro Svobodné universum