Marian Kechlibar

  • Rozhovory: 3

(nar. 1978)
Absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK – obor komutativní algebra s přesahem do kryptografie.
Jeho zájmy jsou dějiny, politika a společenské dění. Je jedním z nejčtenějších blogerů u nás.

Marian Kechlibar pro Svobodné universum