Marian Kechlibar

  • Rozhovory: 9
  • Texty: 1

(nar. 1978)
Absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK – obor komutativní algebra s přesahem do kryptografie.
Jeho zájmy jsou dějiny, politika a společenské dění. Je jedním z nejčtenějších blogerů u nás.

Marian Kechlibar pro Svobodné universum

VšeTextyRozhovory
Společnost Marian Kechlibar 1. díl: Příliš mnoho zákonů je smrtí svobody. Sice se říkává, že co není zakázáno, je povoleno. Zakázáno je toho ale čím dál víc.

Marian Kechlibar 1. díl: Příliš mnoho zákonů je smrtí svobody. Sice se říkává, že co není zakázáno, je povoleno. Zakázáno je toho ale čím dál víc.

„Liberalismus, latinsky liber, svobodný, liberalis, svobody se týkající, svobodomyslný, je politický směr, nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota. Tato ideologie původně vznikla…

24.9.2019 - Délka: 28:21 (Textový přepis)
Host: Marian Kechlibar

Přehrát pořad