Milan Zelený

  • Rozhovory: 3

(nar. 1942)
Česko-americký ekonom, emeritní profesor Fordham University v New Yorku, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorií řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování.

Milan Zelený pro Svobodné universum

Peníze Milan Zelený 2. díl: Původní ideou Evropské unie byla Evropa regionů, tedy předání kompetencí dolů do regionů. Dnes se předávají kompetence nahoru – a máme superstrát.

Milan Zelený 2. díl: Původní ideou Evropské unie byla Evropa regionů, tedy předání kompetencí dolů do regionů. Dnes se předávají kompetence nahoru – a máme superstrát.

V minulém díle našeho rozhovoru s ekonomem profesorem Milanem Zeleným některé myšlenky působily až kacířským dojmem. Jednak citát Karla Čapka, který řekl: „Čeho je třeba, je pracovat proti stranám, proti vládě stran,…

22.10.2019 - Délka: 38:36 (Textový přepis)
Host: Milan Zelený

Přehrát pořad