Oldřich Vacek

  • Rozhovory: 3

(nar. 1961)
pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů a také na Katedře zahradní a krajinné architektury. Působil také jako ředitel Pražské botanické zahrady a prezident Unie botanických zahrad České republiky.

Oldřich Vacek pro Svobodné universum

Příroda Oldřich Vacek 2. díl: Máme jenom dvě cesty: Změnu lánů na menší pole a zachytávání vody v krajině. Nebo zničení půdy, sucho a odstěhování se jinam.

Oldřich Vacek 2. díl: Máme jenom dvě cesty: Změnu lánů na menší pole a zachytávání vody v krajině. Nebo zničení půdy, sucho a odstěhování se jinam.

„Dosáhli jsme toho, že hlavní zdroje obživy obyvatel venkova přestávají pro většinu z nich existovat. Historicky to vždy byly zejména zemědělství a lesnictví. Ještě za první republiky žilo obrovské množství lidí,…

7.4.2020 - Délka: 29:31 (Textový přepis)
Host: Oldřich Vacek

Přehrát pořad