Urza

  • Rozhovory: 3

Martin Urza, používá pouze jméno Urza. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval také matematikou, ekonomií a pedagogikou. Programátor a autor knih a přednášek o anarchokapitalismu.

Urza pro Svobodné universum