Václav Cílek

Geolog, klimatolog, spisovatel, esejista
  • Rozhovory: 19
  • Texty: 13

(nar. 1955)
Dále také filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím.

Václav Cílek pro Svobodné universum

VšeTextyRozhovory
Glosy Václav Cílek: Válka generací

Václav Cílek: Válka generací

Jaká jsou dvě největší sociální rizika současnosti? Tím prvním je téměř určitě chudoba doprovázená hladem a všemi dalšími důsledky, jako jsou nesplácené dluhy, násilí v rodinách, protesty na ulicích či nedostatek…

19.8.2020
Autor: Václav Cílek