Připravujeme

Bezpečnost PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (druhý díl): Kolaps společnosti nepřináší jen to zlé. Umožňuje také restart, redukci toho špatného, co zemi a společnost ničilo

PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (druhý díl): Kolaps společnosti nepřináší jen to zlé. Umožňuje také restart, redukci toho špatného, co zemi a společnost ničilo

Díky kolapsu je možné ve společnosti zredukovat ty jevy a procesy, které defacto celý systém blokovaly a restartovat ho.
Uslyšíte v rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, českým egyptologem a archeologem, autorem a spoluautorem knih Příběh civilizace, Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Na rozhraní, Krize a proměny současného světa, atd. V pořadu Kupředu do minulosti v úterý 20. listopadu od 18:30 hod.

16.11.2018

Přehrát pořad
Zdraví PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Rozhodně nejsem zastánce adopce dětí homosexuálními páry

PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Rozhodně nejsem zastánce adopce dětí homosexuálními páry

Je naprosto jasná věc, že máme naprostý nedostatek dětí k adopci pro heterosexuální páry. Ty čekatele na adopci u heterosexuálních bezdětných párů, kteří si to dítě ani při současných pokrocích reprodukční medicíny nemohou dovolit, tak ty bych upřednostňoval. Já nemyslím, že dva rozumní homosexuálové by tomu dítěti nějak škodili, ale vystavuje to dítě do takové nezvyklé situace a my nevíme, co to bude s tím dítětem v té společnosti dělat.
Uslyšíte v rozhovoru s psychiatrem, sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou, autorem více než 300 odborných prací, publikovaných doma i v zahraničí, odborných monografií i učebních textů. V pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu od 18:30 hod.

15.11.2018

Přehrát pořad
Zdraví PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Většina vědců se už bojí hledat a nahlas pojmenovávat pravdu v oblastech ideologie homosexualismu a transgenderismu

PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Většina vědců se už bojí hledat a nahlas pojmenovávat pravdu v oblastech ideologie homosexualismu a transgenderismu

Když začaly ty manželství homosexuálů a móda těch změněných pohlavních identit, že se někdo prohlásil za něco jiného, tak jsem si říkal, že se podívám do odborné vědecké literatury, abych zjistil, jaké jsou s tím zkušenosti. Jaké myslíte, že jsem získal informace? Vůbec žádné. To nikoho nezajímá. Myslím, že ti učenci, kteří by o tom mohli něco říkat, se do toho raději nepouštějí, protože je to nepopulární. Jeden můj kamarád byl nedávno vyražen ze své vědecké role v Kanadě…
Uslyšíte v rozhovoru s psychiatrem, sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou, autorem více než 300 odborných prací, publikovaných doma i v zahraničí, odborných monografií i učebních textů. V pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu od 18:30 hod.

14.11.2018

Přehrát pořad
Zdraví PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Neomarxisté boří celý systém, a proto chtějí nejdříve zničit jeho opory, tedy všechny velké, skutečné, trvalé hodnoty

PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Neomarxisté boří celý systém, a proto chtějí nejdříve zničit jeho opory, tedy všechny velké, skutečné, trvalé hodnoty

Ten prvopočátek byl na amerických univerzitách. Vždycky si vzpomenu na Humboldtovu univerzitu na jejich aulu a v ní ten krásný citát z Marxe a Engelse „Dnes už nejde o to, svět popisovat, ale jde o to svět změnit.“ Oni do toho jdou s touto neomarxistickou filosofií, že je třeba vybudovat nový systém. To vždy znamená, že zboříte ty hodnoty, které ten starý systém podepírají. No a jednou z těch hodnot je rozlišování muže a ženy, protože nemůžete udělat beztvarou společnost, když budete trvat na tom, že tatínek je jenom jeden a maminka je taky jen jedna a že rodina se skládá z otce, matky a dětí. To je potřeba všechno relativizovat. A to se děje. Myslím, že to je projev toho, čemu se odjakživa říká dekadence kulturní formace. Myslím si, že euroatlantická civilizace je v dekadenci.
Uslyšíte v rozhovoru s psychiatrem, sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou, autorem více než 300 odborných prací, publikovaných doma i v zahraničí, odborných monografií i učebních textů. V pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu od 18:30 hod.

13.11.2018

Přehrát pořad
Zdraví PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Genderisté hlásají, že muž a žena jsou nejen rovni, ale i stejní. To je zoufalá ideologie

PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Genderisté hlásají, že muž a žena jsou nejen rovni, ale i stejní. To je zoufalá ideologie

Prapůvod těchto názorů byl také v tom, že se spojili genderisté a radikální feministky, kteří začali hlásat teorii, že lidé, tedy muži a ženy, jsou nejen rovnoprávní jako bytosti, ale že jsou stejní, shodní, že se od sebe neliší. To je zoufalá ideologie, která v podstatě ztratila schopnost rozlišovat mužské a ženské pohlaví té bytosti.
Uslyšíte v rozhovoru s psychiatrem, sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou, autorem více než 300 odborných prací, publikovaných doma i v zahraničí, odborných monografií i učebních textů. V pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu od 18:30 hod.

12.11.2018

Přehrát pořad
Bezpečnost PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Pokud ztratíme svou identitu, vizi, smysl společnosti, což se děje, bude to hořký konec

PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Pokud ztratíme svou identitu, vizi, smysl společnosti, což se děje, bude to hořký konec

Pokud lidé nevědí odkud, kam jdou a proč, co jsou základní charakteristiky jejich společnosti, tak ta společnost má před sebou pravděpodobně neveselou budoucnost. Protože ztráta identity, ztráta nějaké vize, ztráta vnímání smyslu sebe sama a společnosti, ve které jsem – pokud tohle vymizí, tak to je hořký konec.
Uslyšíte v rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, českým egyptologem a archeologem, autorem a spoluautorem knih Příběh civilizace, Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Na rozhraní. Krize a proměny současného světa, atd. V pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu od 18:30 hod.

12.11.2018

Přehrát pořad
Zdraví PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Probíhá kulturní ideologická revoluce, která má za cíl záměrné zmatení a destrukci všech pojmů

PŘIPRAVUJEME – Jaroslav Zvěřina (první díl): Probíhá kulturní ideologická revoluce, která má za cíl záměrné zmatení a destrukci všech pojmů

Ženy opravdu nemají penis. Ale je možné, že kulturní revoluce, která tady v této oblasti probíhá už řadu let, dospěje možná k tomu, že muž, který se sebou vůbec nic neudělá, prostě najednou ohlásí, že je žena, a naopak. A problém bude, že potom nebudeme vědět, která žena má penis a která nemá penis; nebudeme vědět, která žena je otcem svých dětí a který muž je matkou svých dětí.
Uslyšíte v rozhovoru s psychiatrem, sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou, autorem více než 300 odborných prací, publikovaných doma i v zahraničí, odborných monografií i učebních textů. V pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu od 18:30 hod.

11.11.2018

Přehrát pořad
Bezpečnost PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Takzvané elity, ekonomické i politické ztrácejí svou legitimitu

PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Takzvané elity, ekonomické i politické ztrácejí svou legitimitu

Když se podívám jen na důsledky řešení ekonomická krize let 2007 a 2008, naprostou ztrátu legitimity takzvaných elit ekonomických a politických. Rok 2008 byl opravdu přelom, znamenal velkou ztrátu důvěry lidí ve své „lídry“, že dokážou něco řešit, protože tehdy ten účet zaplatili všichni, i když viníci byli jasní a dodneška to nikdo neodskákal, byla to hra pod heslem Too Big to Fail.
Uslyšíte v rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, českým egyptologem a archeologem, autorem a spoluautorem knih Příběh civilizace, Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Na rozhraní. Krize a proměny současného světa, atd. V pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu od 18:30 hod.

11.11.2018

Přehrát pořad
Bezpečnost PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Jsme ve stavu krátce před kolapsem

PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Jsme ve stavu krátce před kolapsem

Naše společnost je ve stavu, který připomíná veškerá historická data, která máme o společnostech v tomto stádiu vývoje těsně před velkou změnou, ztrátou komplexity, složitosti, což je ten kolaps ve společenských systémech.
Uslyšíte v rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, českým egyptologem a archeologem, autorem a spoluautorem knih Příběh civilizace, Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Na rozhraní. Krize a proměny současného světa, atd. V pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu od 18:30 hod.

10.11.2018

Přehrát pořad
Bezpečnost PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Měli bychom si velmi dobře uvědomit, že bezpečnostní situace se na celém světě zásadně proměnila

PŘIPRAVUJEME – Miroslav Bárta (první díl): Měli bychom si velmi dobře uvědomit, že bezpečnostní situace se na celém světě zásadně proměnila

Dnes už i oficiální instituce hovoří o tom, že je nutné se připravovat na různé složité situace. Bezpečnostní situace se na celém světě zásadně proměnila. Můžeme číst dnes a denně, jak navyšují supervelmoci své obranné rozpočty, jakých úspěchů dosahují ve vyzbrojování. Zároveň jsme zažili začínající vlnu migrace, která zasáhla velkou část Evropy.
Uslyšíte v rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, českým egyptologem a archeologem, autorem a spoluautorem knih Příběh civilizace, Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, Na rozhraní. Krize a proměny současného světa, atd. V pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu od 18:30 hod.

9.11.2018

Přehrát pořad
Načíst další