Připravujeme

Společnost PŘIPRAVUJEME – Ondřej Neff (první díl): Nepochybuji o tom, že to na Facebooku funguje podobně absurdně jako kdysi na cenzurním úřadu v Japonsku

PŘIPRAVUJEME – Ondřej Neff (první díl): Nepochybuji o tom, že to na Facebooku funguje podobně absurdně jako kdysi na cenzurním úřadu v Japonsku

Vyprávěl mi kamarád, že se před mnoha mnoha lety ocitl v Japonsku a jeho kamarád ho odvedl na cenzurní oddělení v celnici. Tam zaměstnávali malé děti, které fixou zamalovávaly pohlavní orgány v dovážených pornografických časopisech. Protože podle zákona se to dovážet smělo, ale nesměly být některé části lidského těla vidět. Takže tam byly dvanáctileté děti, měly fixu a vedle sebe limonádu, a jakmile viděly pohlaví, zamalovaly ho. Je to absurdní. A podobně absurdně to funguje na Facebooku určitě taky.

20.11.2019

Přehrát pořad
Společnost PŘIPRAVUJEME – Ondřej Neff (první díl): Facebook dělá cenzurní zásahy ve prospěch levice, protože levice je podstatně agresivnější

PŘIPRAVUJEME – Ondřej Neff (první díl): Facebook dělá cenzurní zásahy ve prospěch levice, protože levice je podstatně agresivnější

Samozřejmě ze strany Facebooku je to kšeft a oni se bojí, že o něj přijdou, a proto se snaží nějakým tlakům (na cenzuru příspěvků) vyhovět a dělají cenzurní zásahy. Že je dělají spíš ve prospěch levicových politických názorů, vycházejí tedy vstříc cenzurním nárokům levice, to je dáno tím, že levice je podstatně agresivnější než pravice. A je lépe obsazená v rozhodujících politických a hospodářských kruzích.

18.11.2019

Přehrát pořad
Příroda PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Zemědělství se přestalo starat o půdu jako o komplexní systém

PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Zemědělství se přestalo starat o půdu jako o komplexní systém

Klasický sedlák měl představu, že rostliny rostou z půdy, že půda je to, co je potřeba, to důležité. Ale moderní zemědělství říká, že rostliny nepotřebují půdu, ale fosfor, dusík, případně ještě nějaké další živiny a nějakou obranu proti škůdcům. To je výsledek vědeckých pokusů a zjištění. Takže zemědělství se začalo starat o tohle a ne o půdu jako o komplexní systém. A to má samozřejmě nějaké nevýhody. Na druhou stranu ale zemědělská produkce vzrostla. Takže to, že nepečujeme o půdu, je vlastně jen sekundární efekt v poptávce a snaze o maximalizaci zemědělské produkce.

18.11.2019

Přehrát pořad
Příroda PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Představa, že v zemědělství budeme mít všechno dokonale pod kontrolou, je iluzorní

PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Představa, že v zemědělství budeme mít všechno dokonale pod kontrolou, je iluzorní

Proti drobným hlodavcům lidé tradičně bojovali hlavně tím, že měli kočky. Kočky to samozřejmě regulovaly především v okolí usedlostí. Ale přírodní katastrofy – a já bych přemnožení hrabošů klidně považoval za přírodní katastrofu – tady vždy byly a sedláci s tím vždy měli problém. Taky někdy nevzešla úroda, nebo bylo sucho, přišla nějaká nemoc a byl třeba i hladomor. Bojovali s tím různě a občas i neúspěšně. Musíme si zvyknout na to, že svět je složitý. Zemědělství se pořád koná v přírodě a ne v továrnách, přestože to pomalu do továren přechází. A v přírodě není všechno pod kontrolou. Nikdy nebylo. A představa, že budeme mít takové zemědělství, kde bude všechno pod dokonalou kontrolou, je iluzorní. Nebo ho někdy možná budeme mít, ale potom už to nebude krajinná příroda…

17.11.2019

Přehrát pořad
Příroda PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Přemnožené hraboše omezí spíše nemoci než predátoři

PŘIPRAVUJEME – David Storch (první díl): Přemnožené hraboše omezí spíše nemoci než predátoři

Čápi určitě sežrali spoustu hrabošů, koneckonců sovy se taky opravdu dobře najedly a měly spoustu mláďat, ale efekt toho na samotnou populaci hrabošů je neznatelný. Je docela velký, když je hrabošů málo, pak tito predátoři dokážou ten malý počet docela dobře udržovat. Ale jakmile ty počty vyjedou takto nahoru (jako letos), tak to zvládnou spíše nějací paraziti a nemoci, ale ne tito predátoři.

16.11.2019

Přehrát pořad
Společnost PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Evropa už se socializací překročila únosnou mez

PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Evropa už se socializací překročila únosnou mez

Proces socializace v Evropě už pokročil za únosnou hranici. My se snažíme vytvořit absolutní rovnost ve všem. Jestliže ale vytváříte absolutní rovnost v pohlaví, právech a tak dále, tak samozřejmě nemůžete mít elity. V rovnostářské společnosti nemůže být nikdo ten prestižní, protože musíme být všichni stejní.

14.11.2019

Přehrát pořad
Společnost PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Feministky blábolí úplné nesmysly, vůbec nevědí co je to historie

PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Feministky blábolí úplné nesmysly, vůbec nevědí co je to historie

Do renesance měla žena relativně mnohem více práv než třeba v devatenáctém století. Feministky absolutně nevědí co je historie, takže blábolí úplné nesmysly. A jedním z obrazů byla úcta k Panně Marii. Hlas žen byl slyšet, měly práva daná zákonem, například když se někdo dopustil násilí na ženě, tak to bylo trestáno přísněji, než když se dopustil násilí na muži, byly tedy chráněny a podobně. Ale potom, když se objevilo protestantské hnutí, tak protestanti vycházeli ze striktního dodržování zásad evangelia, které popisovalo židovskou rodinu. A židovská rodina byla v evangelijních časech taková uzavřená, bigotní a patriarchální jako je dneska. To znamená, že žena má být doma a starat se o domácnost a chlap stojí u Zdi nářků a kývá se, což je jeho hlavní poslání. A ve všech protestantských komunitách, aby ženy dokázaly, že jsou dobrými protestantkami a vyznávají evangelia, tak se stáhly z veřejného života.

12.11.2019

Přehrát pořad
Společnost PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Některé názory jsou už dnes zakázány

PŘIPRAVUJEME – Vlastimil Vondruška (čtvrtý díl): Některé názory jsou už dnes zakázány

Z hlediska svobody slova už dnes je doba, kdy určité názory jsou zakázány, nebo jsou nekorektní. Už jen to, že se vybudovalo centrum pro boj s hoaxem… Proboha kdo může říci, co je hoax? Jasně, když napíšete, že na Marsu je pobočka Okamurovy strany, tak se nad tím každý zasměje, ale je to klasický hoax. Dnes je ale za hoax považováno něco jiného. Například když někdo řekne, že někoho někde zabili Rusové, tak to je v pořádku. Když se ale řekne, že někde někoho zabili Američané, tak je to hoax.

11.11.2019

Přehrát pořad
Načíst další