Petr Havel
Petr Havel
Agrární analytik a novinář

Petr Havel: Slova o ochraně půdy a politická realita

Glosy

Datum: 5.1.2018

Tříhodinová diskuse sedmi z devíti kandidátů na funkci prezidenta České republiky, kterou zorganizovala Asociace soukromého zemědělství ČR tento čtvrtek ve středočeských Radonicích, modelově ilustrovala jeden z klíčových problémů současné naší společnosti. Totiž rozpor mezi slovy a realitou.

Z opakovaných vyjádření prezidentských kandidátů v diskusi musel mít totiž našinec dojem, že není nic důležitějšího, než odpovědná péče o krajinu, podpora selského stavu a hospodaření na rodinných farmách, snižování byrokracie či nedotknutelnost práv vlastníků půdy. Téměř všichni kandidáti se v této souvislosti přítomnému publiku a četným novinářům pochlubili svými selskými kořeny a všichni také zdůraznili, jak je pro ně zemědělství, především právě v podání rodinných farem, důležité. Nic z toho ale v reálné zemědělské politice naší země není, a je nutné konstatovat, že je tomu také díky přístupu médií. Ta se aktuálně věnují další výstavbě dálnic a výstavbě čehokoli v souvislosti s novelizacemi stavebního zákona, aniž by v nich dostali prostor ti, jejichž půda bude přitom zabírána, vyvlastňována a pokrývána asfaltem a betonem. Pokud se pak týká programů prezidentských kandidátů, tak ve stejný den, kdy proběhla diskuse se sedláky, přineslo televizní vysílání setkání těchto kandidátů se zástupci průmyslu. To o mnohém vypovídá.

I tak byla ale akce ASZ důležitá. Například veřejným vyjádřením všech přítomných kandidátů, že by jako potenciální prezidenti vetovali nebo vrátili zákon o stanovující předkupní právo na zemědělskou půdu stávajícím nájemcům, nezdanili by církevní restituce a nepodpořili by současné znění zákona o střetu zájmů ukládající starostům i těch nejmenších obcí a měst veřejně informovat o svém majetku. A veřejné vyhlášení je závazkem do budoucnosti, ať již budou kandidáti na jakýchkoli pozicích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.